Kiropraktik

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är en primärvårdsgivande hälsoprofession som ställer diagnos och behandlar smärta, värk, besvär och funktionsstörningar i hela rörelseapparaten. En kiropraktor är expert på att analysera kroppens komplexa och sammansatta rörelsemönster. Man kan enklast beskriva kiropraktorn som kroppens fysiska mekaniker och en hantverkare med medicinsk bakgrund, som inte kan efterliknas hos andra professioner.  Framförallt i hela USA, Europa, Australien och Nya Zeeland samt även många andra länder, vet de flesta att en kiropraktor är den man tar hjälp av för att minska diverse smärtproblem i kroppen. En kiropraktor har utbildning inom både medicin och biomekanik och minst fem års utbildning.

I Sverige är en kiropraktor legitimerad av socialstyrelsen och arbetar under samma lagar och regler som gäller för övrig svensk hälso- och sjukvård, t ex. vad gäller kvalitetssäkring, journalföring, patientsäkerhet, tystnadsplikt, m.m.

Kiropraktik är inte alternativmedicin. Vi jobbar med vetenskap och beprövad erfarenhet sedan många år tillbaka. Kiropraktorer är det naturliga valet i hela västvärlden, när det kommer till smärta och värk och andra besvär i rörelseapparaten.

Kiropraktik återställer normal funktion och rörlighet i muskler, leder och nervsystem. Muskulaturen slappnar av runt den led som behandlas och smärtan lättar. När du undersöker dig med letar vi efter den felande länken, det som kan orsaka det du känner som smärta, värk eller pirrning/domning.

Kiropraktorn behandlar dig det specifika område som inte fungerar längre, med en snabb justering, en impuls som får leden att röra sig på ett optimalt sätt igen. Det kanske inte är precis just där du har ont. Kroppen fungerar som en helhet och det ena påverkar det andra.

Tyvärr är det inte så att vi finns på varenda vårdcentral för att ta hand om er alla som har ont, och det beror på så många saker. Men vi finns i alla fall här för er nu, såsom kiropraktorer återfinns runt hela jordklotet för att minska smärta, helt utan kemiska substanser. Vi jobbar med biomekanik och hjälper kroppen att läka sig själv. Vi ger alltid goda råd och tips på individuell nivå. Vi skulle aldrig ge dig något standardiserat program, bara för att. Detta är en kvalitativ behandling som utförs med våra händer och andra effektiv manuella verktyg. På den här kliniken arbetar vi ofta även med medicinsk laserterapi och muskelavslappnande nålbehandling (dry needling) samt avancerad massageterapi.

Boka tid

Hur många blir hjälpta efter besöket?

Vi studerar hur du belastar och använder kroppen i olika situationer. Sedan hjälper vi kroppen att återfå en förbättrad rörelse och funktion. Suzanne Nay, som driver kliniken menar att vi får 70 % av alla som söker oss blir helt smärtfria och resterande 27 % får smärtlindring till så hög grad att de slipper eller minskar sin dos av värktabletter eller avstår från föreslagen operation.

3 % av de som söker oss har annan orsak och eftersom en kiropraktor är primärvårdsgivare, hänvisar vi dessa vidare till annan vårdinstans.

För att få bra resultat är det viktigt att du följer behandlingsplanen som kiropraktorn föreslår vid nybesöket. Ju längre tid du har byggt upp besväret desto fler sessioner behövs.

En kiropraktor behandlar besvär i hela rörelseapparaten, inte bara ryggen. Även om du har ont i ett knä, axeln, en fotled, armbågen eller käkleden kan du besöka en kiropraktor. Vi fungerar som primärvårdsgivare och hänvisar dig alltid vidare om vi anser att du behöver annan medicinsk vård.

Kiropraktik ingår numera i WHO (Världshälsoorganisationens) organ för medicinsk vetenskap, CIOMS.

Woman having a foot massage in a medical room

Vad gör en kiropraktor då?

En kiropraktor behandlar besvär i hela rörelseapparaten, inte bara ryggen. Även om du har ont i ett knä, axeln, en fotled, armbågen eller käkleden kan du besöka en kiropraktor. Vi fungerar som primärvårdsgivare och hänvisar dig alltid vidare om vi anser att du behöver annan medicinsk vård.

Kiropraktik ingår numera i WHO (Världshälsoorganisationens) organ för medicinsk vetenskap, CIOMS.

En kiropraktor är som sagt specialist på att diagnostisera och behandla alla besvär i rörelseorganen, dvs. hela kroppens rörelseapparat.

Kiropraktorn undersöker och behandlar patientens leder, muskler, andra mjukdelsstrukturer och nervsystem med händerna. Behandlingen föregås av en noggrann neurologisk, ortopedisk och kiropraktisk undersökning.

Din kiropraktor ser då efter störningar i ditt rörelsemönster, iakttar hur du belastar kroppen och kontrollerar ledernas rörlighet, spänningar i muskulatur och eventuella skador.

En led som är begränsad i sin rörelse kallas för en dysfunktionell led. (En del kallar detta en låsning och en äldre, ofta missvisande, benämning är subluxation.) Den dysfunktionella leden som inte rör sig normalt kan orsaka smärta, både lokalt och i andra delar av kroppen. När du fått ont är det stor risk att du efter ganska kort tid börjar röra dig annorlunda för att kompensera för smärtan. Det sker ofta utan att du tänker på det. Detta leder ibland till andra följdbesvär.

Symptom dyker inte upp ur tomma intet, de byggs upp över tid. Jämför ett vattenglas som får sista droppen att rinna över kanten, eller halmstrån på en kamels rygg. Det är det sista halmstrået som får kamelen att bryta ryggen.

När gränsen är nådd för t. ex. felbelastning eller överbelastning skickas smärtsignaler till hjärnan. För att skydda dig från farliga skador. Tag signalen på allvar.

När kiropraktorn sen med mjuka handgrepp justerar leden med en snabb impuls, förändras överföringen av dessa signaler och smärtan reduceras. Efter en kiropraktisk behandling kan leden börja röra sig mer gynnsamt igen genom att full funktion har återskapats. Det minskar också spänningar i omkringliggande muskulatur och andra vävnader, som ofta bidrar till smärtan. Man aktiverar ibland sedan inaktiva muskler med en rehabövning för att skapa ett balanserat och förbättrat rörelsemönster.

Kroppen har nu fått god hjälp på traven att läka själv, utan biverkningar eller kemiska substanser!

Den du vänder ryggen till kan bli din bästa vän! 

Stressed business man

Biomekanik

En kiropraktor ser alltid kroppen ur ett helhetsperspektiv där det ena kan påverka det andra, enligt vissa kiropraktiska och biomekaniska principer och mönster. Biomekanik handlar om på vilket sätt just du belastar din kropp när du rör dig. Kiropraktorns arbete går ut på att optimera ditt rörelseuttag där det behövs, minska dina obalanser mellan fram och baksida och leta efter asymmetri mellan din högra och vänstra halva, Och att skapa ett för kroppen mer ekonomisk och gynnsam belastning och rörelsemönster, i syfte att minska dina besvär och smärtor.

För ett långsiktigt resultat bearbetar vi då det krävs även de muskler och andra strukturer som tvingats kompensera för felbelastningen. Då används flera andra specialtekniker i kombination med varandra.

ryggrad

Vad är det som knakar?

Det som oftast förknippas med kiropraktik är när kiropraktorn med speciella handgrepp justerar/manipulerar leder i kroppen som inte fungerar bra, i en viss riktning, på exakt rätt ställe. Där det behövs, med ett visst givet syfte.

Då kan det uppstå ett knäppande ljud. Ljudfenomenet beror bara på en tryckförändring i leden som uppstår just vid justeringstillfället. Det kallas kavitation.

När två lufttryck möts uppstår ett ljud från en gasbubbla som sjunker ihop. Det är faktiskt exakt samma fysikaliska fenomen som när du öppnar en syltburk – plopp!

Det är alltså inte alls skelettet som låter och det är definitivt inga kotor som flyttas på när det knakar. Många tror tyvärr, helt obefogat, att det är farligt när det knakar, men så är alltså inte fallet!

Om det sedan låter när du blir justerad eller inte är faktiskt inte viktigt. Ljudet bekräftar inte att något blev bra eller inte. Det viktiga är att öka ledens rörelse just på rätt ställe och i rätt riktning. Att ’knaka’ sig själv är alltså inte kiropraktik alls.

Ljudet är som sagt bara naturlig gas. Precis lika oviktig som någon annan gas som ibland lämnar kroppen… 😉

Medicinsk utbildning

En leg. kiropraktor har 5 års mycket bred medicinsk grundutbildning, där ex. neurologi, ortopedi, biomekanik, fysiologi, idrottsmedicin m.fl. ämnen utgör stora element. Utbildningen innefattar dock samtliga medicinska ämnen, varför en kiropraktor fungerar som primärvårdsgivare. Detta betyder att kiropraktorn har de medicinska kunskaperna som krävs för att avgöra om dina besvär härrör sig från annat en rörelseapparaten och hänvisar dig vid misstanke om detta vidare.

Kiropraktikens historia

Själva ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att utföra (cheiro) för hand (praktikos). Kiropraktiken grundades för över 100 år sen i USA av en man som hette D.D. Palmer då han satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Kiropraktiken har sedan dess vidareutvecklats till modern vetenskap och ser väldig annorlunda ut nuförtiden. Det är idag det tredje största primärvårdsyrket i västvärlden, efter läkare och tandläkare. I de flesta länder, framför allt i USA och Europa är en kiropraktor det absolut självklara valet när man får ont i rygg, nacke, axlar eller lider av huvudvärk.

År 1989 fick kiropraktorer möjlighet att ansöka om legitimation i Sverige och 2006 blev Kiropraktor en skyddad yrkestitel. Det innebär att man inte längre får kalla sig kiropraktor eller något liknande om man inte är legitimerad av Socialstyrelsen och därmed har genomgått rätt utbildning och inte någon kortare kurs. Idag är kiropraktorutbildningen i Sverige 5 år, plus ett praktikår (AT).

Är man utbildad utomlands måste man avlägga ett kunskapsprov på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan för att få ansöka om svensk legitimation hos Socialstyrelsen.

SKHS – Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, Campus Karolinska

Olika kiropraktiska tekniker

Kiropraktorer finns som sagt mer eller mindre integrerat inom sjukvården i många olika länder. Det finns också många olika skolor, inriktningar och vidareutbildningar och man kan därför få olika upplevelser hos olika utövare. Två olika kiropraktor kan alltså ha lite olika tillvägagångssätt när de undersöker och behandlar dig, men alla vill hjälpa dig på bästa sätt och vi ser alltid till helheten.

Man holding his arm in pain

Ska jag söka kiropraktor eller läkare för mina besvär?

En kiropraktor är den hälsoprofession som är specialist på just rörelseorganens funktion, dess besvär och skador. Kiropraktorn har en bred medicinsk utbildning (5-6 år).

Vi undersöker dig alltid noga innan behandlingen påbörjas (neurologiskt, ortopediskt och kiropraktiskt) för att utesluta andra orsaker eller skador. Efter ställd diagnos behandlar vi sedan manuellt orsaken till det som skapat dina besvär och ger dig skräddarsydda rehabiliterande övningar och andra smarta tips, parallellt med behandlingssessionerna.

Hos en läkare kan du däremot få smärtstillande läkemedel, vilket vi kiropraktorer inte får förskriva i Sverige. Däremot löser aldrig detta orsaken till dina besvär, även om det ibland är nödvändigt att få smärtlindring den allra första tiden, om du har mycket ont. Och framför allt om du har svårt att sova pga. besvären.

En kiropraktor är legitimerad av socialstyrelsen och fungerar även som primärvårdsgivare. Det betyder att om vi efter noggrann undersökning och samtal skulle misstänka att det är något annat än rörelseapparaten som orsakar dina besvär och smärtor, så hänvisar vi dig alltid vidare till annan vårdinstans för vidare bedömning/utredning. Exempelvis med remiss till din nuvarande husläkare.

Därför kan du alltid gå till en kiropraktor som förstahandsval med ryggskott, diskbråck, ischias, huvudvärk, nackspärr eller liknande besvär.

Ibland vill vi utesluta andra orsaker innan behandling och då skickar vi dig också på lämplig undersökning, blodprov eller röntgen via din husläkare. Mycket sällan krävs dock en röntgen för att diagnostisera besvären utan det räcker med samtal, kliniska underökningar och tester av ditt nervsystem och olika ortopediska tester här på kliniken.

Human back